Леглата за онкологично болни в Пловдив да се намалят от 300 на едва 20. Това предвижда проектонаредба за комплексно медицинско обслужване на страдащи от ракови заболявания. За готвената ножица алармираха от Центъра за защита правата на здравеопазването, които разполагат с проекта на документа.

Би трябвало в Хасково, Благоевград, Добрич и Габрово да останат без нито едно легло, тъй като според наредбата пациентите ще могат да се лекуват само в заведения, разполагащи едновременно с отделения по медицинска онкология, лъчетерапия, нуклеарна медицина и палиативни грижи. Това означава да имат в разрешителното си за дейност всички сектори. Пловдивският Комплексен онкологичен център не разполага с отделение за палиативни грижи и нуклеарна медицина. Такива има само в УМБАЛ "Свети Георги". 

Миналата година здравният министър д-р Петър Москов вдигна на бунт медиците от КОЦ с идеята си за комплексността и предложението за сливане на Онкото с многопрофилна болница, което след разговор в Пловдив бе наречено "клъстер". След като предложението му за задължителните обединения не мина в Закона за лечебните заведения, сега изниква проект на нова наредба. 

Ръководителят на КОЦ д-р Красимир Вальов призова пациентите да останат спокойни, тъй като става въпрос за проект. Той допълни, че болниците с особен статут не могат да се поставят наравно с Университетските болници./Марица.бг