Обява:
"Безплатно сирене и безлихвени кредити! За справка:
София, 4-ти км. Психиатрията "