Обидно е когато говориш възвишено, за чувства, а те обвиняват в алкохолизъм.