Обикновено за това не се говори в приказките, но Червената шапчица всъщност ходила по два пъти на ден при баба си.
Първия път - да й занесе баница, а втория - да отнесе празните бутилки.