Община Доспат има намерение да изтегли кредит в размер на 450 000 лв, за да закупи съдове за събиране на битови отпадъци, два сметосъбиращи автомобили и един брой автомобил цистерна за измиване на улици. Това става ясно от публикуваното решение на Общински съвет – Доспат, с което се дава право на кметът Елин Радев, да кандидатства за кредит по програма ПУДОС.

Според представителите на местния парламент, целта е да се подобри системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на общината. Доспат е една от малкото общини в областта, която сама организира сметопочистването и зимното поддържане на пътищата, което се доказа във времето, че пести доста средства на данъкоплатците, за разлика от познатата схема за наемане на фирма, която да извършва тези дейности.

Заемът, ако бъде одобрен ще бъде безлихвен, като срока за погасяване е пет години. Обезпечаването на кредите ще се осъществи чрез подписване на Запис на заповед.