12 млн. лв. e касовият дeфицит в общинската хазна към началото на декември, като е напълно възможно към края на годината той да достигне 20 млн.лв., показват разчетите на финансистите.

От септември месец до момента превишението на разходите спрямо  приходите в Община Пловдив се покриват от наличните в началото на годината 44 млн. лв. резерви. През лятото харчовете от общинския бюджет са надвишавали приходите и като цяло те са с около 30 млн.лв. повече, в сравнение с 2014г . В същото време постъпленията за същия период са се увеличили само с 6 млн. лв.

Ако не спре тази тенденция и не се обърне тренда, не е трудно  да се прогнозира кога през следващата година ще се изпразнят сметките на общината. Сигналите, които идват от администрацията са за увеличение на разходите във всички елементи, което ще ускори плъзгането по спиралата, коментира Александър Константинов, бивш зам.-кмет на Пловдив и експерт по финанси и управление.

Без да има точни данни за последния месец – декември, който винаги е бил динамичен, може само да се прогнозира бюджет за 2016год. в порядъка на 245 – 260 млн.лв., допълни Константинов. Според него на бюджета ще се oтрази и въвеждането на Транспортния проект в трите му елемента – електронните системи за управление на градския транспорт и трафика, и мрежата от велоалеи. По прогнозни изчисления има вероятност да се увеличат и приходите и разходите с 22-23 млн.лв.

Индикатор за състоянието на всеки общински бюджет е капиталовата програма. До края на ноември тя възлиза на 40 млн. лв, при планирани 64 млн. лв за годината. Големият ресурс за 2016г. е заемът от Европейската банка за възстановяване и развитие, а когато се разглежда задлъжнялостта на Общината към банките, трябва да се има предвид дълговото натоварване през следващите годините, отбеляза още Александър Константинов. Сега те са 7-8 млн.лв, но само след 2 години пловдивчани ще трябва да плащаме по кредитите към 10 млн.лв. годишно и при недобро управление на финансите, това действително може да доведе до кризисни ситуации в Пловдив, коментира финансистът.