Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов спря опит на община Якоруда да продаде без търги и конкурс 149 имота. 3 незаконни решения на местния парламент са върнати за ново разглеждане. Те са приети на последната сесия на 18 януари тази година. Отнасят се за разпореждане с общински имоти, съобщи standartnews.com. С първото решение се упълномощава кметът на община Якоруда Нуредин Кафелов да сключи договори за отдаване под наем за срок от 1 година на недвижими имоти – частна общинска собственост, но без търг или конкурс. Съветниците приели, че земите от общинския поземлен фонд не са ползвани две или повече стопански години. Никъде обаче не са изложени мотиви и доказателства, че земите не са ползвани в този период, а става въпрос за цели 149 имота. Не са направени никакви огледи от комисия, няма данни и от земеделските служби.

С друго решение ОбС - Якоруда дава съгласие за продажба на общински имот на лице, което е собственик на сграда, намираща се в него. Това е възможно само при представяне на необходимите документи за собственост. В случая няма такива доказателства, дори не се знае дали сградата е законно изградена.

Областният управител върна и решение, с което се приема Стратегия за управление на общинската собственост и Годишна програма за управление и разпореждане с общинските имоти за 2016 година. Те не са обявени на населението по надлежния ред – чрез публикуване в местен вестник и обявяване на сайта на община Якоруда.