Община Куклен и Община Асеновград започват работа за развитие на Местна инициативна група (МИГ). През септември бе сключен договор с Министерството на земеделието за финансиране на подготвителните дейности. 

По тази мярка има възможност до края на 2020 година да бъдат усвоени до 1.5 млн. евро по линия на Фонда за развитие на селските райони, както и допълнително по 760 000 евро от ОПРЧР и до 500 000 евро по ОПНОИР.

Местната инициативна група се реализира като сдружение между местната власт, представители на гражданите и бизнеса. От следващата седмица е планирано да стартират информационни срещи с гражданите по всички населени места, за да се сформира стратегия, която ще определи приоритетните области за финансиране до 2020 г.

‘'За мен е много ценно, че стратегията за развитие се изработва за конкретната територия и конкретните необходимости, като предварително се правят конкретни проучвания сред населението.

Управителният съвет е на квотен принцип и в него задължително има представители на местната власт, бизнеса и гражданите, което предопределя прозрачност и ефективност. Аз лично виждам големи позитиви за общината ни'', коментира кметът на Община Куклен Мария Белчева. 

Експерти ще посетят всички населени места от общината и ще отговарят на въпросите на гражданите.

"Запознаване на населението със същността на дейностите, които може да реализира местната инициативна група, е от ключово значение за успеха на начинанието. Ще посетим всички населени места на територията ни. Експертите ще отговаря на всички въпроси по темата".


Приключи и подаването на проекти за европейско финансиране към ПРСР. Община Куклен участва за около 2 милиона лева финансиране по мярката. 

Единият проект цели цялостен ремонт на 3 от основните улици в гр. Куклен - ‘'Възраждане'', ‘'Плиска'' и ‘'Демокрация''. Проектът включва цялостно асфалтиране и подмяна на ВиК и ел. съоръжения по трасето.

Очаква се и одобрение на проекта за ремонт и ново обзавеждане на ДГ ‘'Приятели'' - гр. Куклен. Той предвижда обновяване на детските площадки и изграждане на нови такива, съобразени с европейските изисквания за безопасност.

"С годишната субсидия, която получава Общината, тези дейности като асфалтиране на улиците и мащабен ремонт на детска градина много трудно могат да се реализират със собствени средства. Това ще ни даде глътка въздух, за да решим още един от натрупаните през годините проблеми", обясни още кметът на Куклен Мария Белчева.

Тя подчерта, че успешното входиране на проектите е в резултат на добрата съвместна работа с Общински съвет и благодари на представителите на всички политическите сили, за постигнатия консенсус.

‘'Благодаря на служителите на общинска администрация, които положиха много труд за изготвянето на коректна документация. Възлагам големи надежди, че проектите ни ще са сред одобрените'', каза още кметът Белчева.