Общински съветници са сред длъжниците на местната хазна в Пазарджик, съобщи вчера кметът на общината Тодор Попов. Той гневно ги прикани да си платят, вместо да се заяждат от трибуната. От изнесена преди време справка се разбра, че сред тях са фирми на независимия Благо Солов. На въпроса кои са останалите градоначалникът отвръща: „Не коментирам имена”.

До края на тази седмица ще бъдат изпратени 82 226 съобщения за дължимите местни данъци и такси (за недвижими имоти, превозни средства, смет и патентен данък) и сроковете за тяхното плащане. Писма ще получат 79 607 граждани и 2 619 фирми. В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатени задължения за минали години, начислените лихви и глоби, описани по отделно за всеки конкретен имот или превозно средство.

Отстъпка от 5% ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2016 година до 3 май включително. Касите на отдел „Местни данъци и такси" ще работят от 8.30 до 18.30 часа, без прекъсване.

Всеки човек или собственик на фирма има достъп до личната си информация в реално време през интернет, по дефиниран от Община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като може да извърши преглед на информация за декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.

Припомняме, че до 30-ти март е в сила и обявената с решение на Общинския съвет в Пазарджик данъчна ваканция. Тя касае частично освобождаване от такса битови отпадъци от 2005 до 2015 година, като сумата е в размер на натрупаните до момента лихви на задълженото лице. Отстъпка ще се дава на онези, които са изплатили изцяло задълженията за местни данъци и такси за посочения период.