Околностите на Париж, приятен летен ден. Жена прави ...привет на мъж, седящ на пейка. Покрай тях минава траурна церемония. Роднините на покойника се озъртат. Жената спира своето занимание и казва укорително:
- Франсоа, поне си свали шапката?