ООН провела световна анкета с въпрос:
"Моля, кажете честно какво е Вашето мнение за решение на проблема с недостига на храна в други страни?"
Анкетата се провалила поради:
В Африка хората не знаели какво е "храна".
В Източна Европа не знаели какво е "честно".
В Западна Европа не знаели какво е "недостиг".
В Китай какво е "мнение".
В Близкия Изток какво е "решение".
В Южна Америка какво е "моля".
В САЩ какво е "други страни".