Апелативна прокуратура-Пловдив извърши проверка и даде указания за реконструкция на 32 въжени мостове, които създават опасност при преминаване на пешеходци. Инспекцията е направена на съоръжения - общинска и държавна собственост, намиращи се в шестте региона от апелативната зона - Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян, Пазарджик и Кърджали, и е по указание на Върховна административна прокуратура и по реда на надзора за законност.

Специални технически комисии са проверили състоянието на общо 73 въжени мостове в апелативната зона. Те се намират в регионите, както следва: 28 - в Кърджали, 24 - в Смолян, 12 - в Пловдив, 5 - в Пазарджик и по два съответно в Хасково и в Стара Загора. Констатирано е, че 32 от тях представляват опасност за гражданите.

Осем от опасните съоръжения са разположени в област Пловдив. Според комисията в изключително лошо техническо състояние е мостът преди разклона за с. Косово, общ. Асеновград, заради което се налага премахването му и забрана за достъп на граждани.

Необходимо е да се извърши тестване на въжетата на мост в с. Крушево, общ. Първомай, и на други два в с. Нареченски бани, общ. Асеновград. Относно въжен мост в с. Нареченски бани, кв. "Наречен", който се намира на 50 метра след последната къща, е необходимо да се направи подмяна на дървените плоскости. За два въжени моста в гр. Асеновград ще се изготвят експертизи за предприемане на мерки за рехабилитация.

За област Пазарджик са дадени указания за възстановяване на липсващи парапети на въжен мост до жп спирка "Марко Николов", общ. Септември, но съоръжението е в добро състояние и годно за експлоатация.

За региона на Кърджали са установени неизправности на 3 въжени мостове на територията на община Кирково, които налагат ремонтни дейности и реконструкция. 

Констатирано е нарушаване на настилката на въжен мост в с. Еровете, а реконструкция на въжетата и ходовата конструкция е нужна на съоръженията в с. Малкоч и в махала Малко Домище, кметство Домище.

В област Смолян са установени неизправности на два въжени моста в с. Смилян, общ. Смолян. Първият е в неизправно състояние - с провиснали въжета и прогнили дъски и са дадени предписания да бъде премахнат, а вторият е без поставена предпазна мрежа на парапета и дъските не са в добро състояние.

Като опасни за пешеходците са посочени и още две съоръжения в местностите "Хана" и "Козарци", в землището на с. Цирка, общ. Мадан, както и на трето в землището на с. Средногорци, общ. Мадан.

Констатирано е, че е почти разрушена пешеходната част и силно са корозирали носещите въжета на неизползваем въжен мост в района на градския басейн в Мадан. На съоръжение в с. Елховец, общ. Рудозем, са открити отпуснати въжета, които трябва да бъдат натегнати, липсва парапет, а вертикалните пръчки са за подмяна. 

Той е изключително опасен за ползване, според комисията. За поставяне на допълнителни мрежи и възстановяване на парапетите са дадени указания за четири въжени мостове в различни райони на гр. Рудозем. От общините в Мадан и Рудозем са издадени забрани за ограничаване на достъпа до обектите.

С оглед отстраняване на неизправностите на въжените мостове, водещи до рискове за гражданите,съответните районните прокуратури от апелативната зона са сезирали кметовете на общините и дали 16 указания и едно предложение по чл. 196 и следващите от Закона за устройство на територията за незабавни ремонти или премахване на опасните съоръжения.