Водата е полезна, особено в жегите. Въпреки това специалистите подчертават, че всекидневната консумация на бутилирана минерална вода може да крие рискове за здравето. Кои съставки да следим на етикетите?

Натрий (Na). Приемането на вода с високо съдържание на натрий всеки ден може да доведе до задържане на течности, целулит, отоци, дори проблеми с обмяната на веществата и високо кръвно налягане. Добре е да се пият води със съдържание на натрий около 20 mg/l, а тези със 100 mg/l – единствено инцидентно, и то не от хора със сърдечни проблеми.

Флуор (F). Смята се, че завишеният прием на флуор може да провокира гадене, виене на свят, главоболие. Френският ендокринолог Флориан Рапапорт дори изразява съмнение, че прекомерният прием на флуор от децата може да доведе забавяне на развитието, увреждане на моторната функция, дори проблеми с паметта. В Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, пише, че ако съдържанието на флуор е над 1,5 mg/l, на етикета е задължително да се упомене, че водата не е подходяща за всекидневна употреба от деца под 7-годишна възраст. Редовният прием на вода с високо съдържание на флуор крие рискове и за възрастните.

Обща минерализация. Винаги следете и информация за общата минерализация на водата. Според специалисти консумацията на води с много висока обща минерализация е рискова за хората с бъбречни или метаболитни проблеми, защото води до задържане на течности и затрудняване на бъбречната функция. С много ниска минерализация са водите до 50 mg/l, с ниска минерализация - до 500 mg/l, а с висока - над 1500 mg/l.

Антимон. Немски учени доказват, че във вода, съхранявана в пластмасови бутилки, се открива елементът антимон, който е токсичен. Според специалистите в малки количества това вещество може да предизвика гадене и депресия, а в по-големи - да доведе до сериозни увреждания и дори до смърт. Учените доказват, че съдържанието на антимон във водата, съхранявана в стъклени бутилки, е 30 пъти по-малко от тази в пластмасово шише. Затова те съветват да се консумират по-рядко води в пластмасови бутилки и най-вече да не се използват повторно шишетата.