Ората са многу странни пустиняци. Исус Христос превърнал водата във вино и сички позинале:
- Ооох, ЧУДО!
Я си превърнах парите у ракия и ми викат:
- Долна пияница…