От новините 2082 година:
- В София са избухнали безредици в българския квартал...