От разговор:
- Има държавнически подход - краде милиони!