Отива един човек в командировка в друг град. Настанил се в хотела, но вечерта много силно го заболяла главата и решил да излезе и да потърси денонощна аптека. Излязъл на улицата и попита първия минувач къде може да намери аптека, а онзи започнал:
- Значи, братле като тръгнеш оттук и все направо ще вървиш. На втората пресечка ще завиш на ляво и после на първата в дясно. Ще видиш една голяма сграда, ще я подминеш и след това ще завиеш в ляво. Там има един висок блок. В първя вход на втория етаж живее Пена и съм я чукал. А аптека къде има не мога да ти кажа!