Отива момченце при баща си и го пита:
- Тате, тате, какво е политиката?
- Ами моето момче, представи си, че аз съм правителството, майка ти е демокрацията, прислужницата е работническата класа, ти си народа, а малкото ти братче - бъдещето.
Момчето си легнало и като се събудило вечерта отишло в стаята на майка си и я видяло, че спи. Погледнало в стаята на прислужницата и я видяло да се е.е с бащата, влязло в стаята на малкото си братче и го видяло, че се е наакало. На сутринта отишло при баща си и му казало:
- Татко разбрах какво е политиката - докато демокрацията спи, правителството чука работническата класа, народът е изолиран, а бъдещето... е цялото в лайна!