Отива Щирлиц в един бар и поръчва:
- Водка!
- Нямаме!
- Уиски?
- Няма!
- Коняк?
- Нямаме!
- Бира?
- И това нямаме - само вода остана.
- А значи свръзката ме е изпреварила.