- Откъде си?
- От София.
- Не е вярно, софиянци не отговарят така!
- А как?
- Питай ме мен.
- Откъде си?
- Оди се пери.