Кметът на „Западен“ Димитър Колев откри официално днес социалната трапезария в района. По стар български обичай той посрещна възрастните хора с пита с мед и им пожелаха да са здрави и щастливи. На откриването присъства и главният експерт „Здравеопазване и социални дейности“ към районната администрация Гергана Мечкарова.

Както и през миналата година социалната трапезария се намира в столовата на ОМГ „Академик Кирил Попов“ и в нея през зимния период ще се хранят 290 души. Трапезарията ще функционира от днес до 31 март догодина.

Инициативата на Община Пловдив е насочена към облекчаване на тежкото положение на социално слабите. Право на безплатна храна имат всички социалнослаби граждани, хора в неравностойно положение, деца-сираци, самотни майки, безработни лица, ветерани от войните, военнопострадали и граждани със специфични социални проблеми.