Заседанието на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик за разглеждане на инвестиционно предложение на „РЕСУРС-1” АД за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център” се отлага поне до юли, съобщават от екоинспекцията. То трябваше да се проведе в началото на май, но е определена нова дата заради поискани нови документи.

Регионалната здравна инспекция като член на съвета изисква допълнителни становища от ведомства, за да се види очакваното въздействие на бъдещата мина върху здравето, след като са прегледани постъпилите писмени възражения и мнения. Становища ще трябва да изготвят от Националния център по обществено здраве и анализи, Басейнова дирекция Източнобеломорски район Пловдив, Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград и водоснабдителното предприятие ВКТВ ЕООД във Велинград.

Датата за провеждане на заседанието на Експертния екологичен съвет ще бъде насрочена след предоставянето им в РИОСВ-Пазарджик.