Размерът на лошите кредити в България е доста по-голям, отколкото в останалите страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Съотношението на проблемните кредити към всички заеми у нас е 20%, по данни за първото полугодие, съобщава рейтинговата агенция Fitch в свой доклад за банковия сектор в региона. По данни на БНБ техният дял е 18 на сто и леко се повишава в сравнение с предходното тримесечие, пише "Стандарт". Според рейтинговата агенция обаче ръстът на проблемните банкови кредити в региона се забавя, но изваждането им от счетоводните баланси бележи бавен напредък.

Проблемните кредити в Словения са 17%, в Румъния и Унгария по около 13%, за съжаление те са значителен процент и в по-успешни страни като Полша, Чехия и Словакия, констатират анализаторите. Според тях процедурите по отписването им са тромави в редица държави от ЦИЕ. От Fitch посочват, че съдебните системи в страните са тромави и банките ще трябва да чакат от 3 до 5 г. за приключване на съдебна процедура. /БЛИЦ