3711 заявления-декларации за отпускане на винетен стикер са подадени до вчера (16 декември! В Дирекция „Социално подпомагане“, съобщи директорът й Надя Танева. Най-голям брой декларации са подадени от жителите на районите „Тракия“, „Южен“ и „Северен“.

От 21-ви декември всички лица, подали заявление- декларация за получаване на винетен стикер в периода от 1-ви до 14-ти декември, могат да получат отпуснатите им винетни стикери в Секторите за социална закрила по постоянен адрес.