Двете кариери в с. Белащица станаха ябълката на раздора през последната година. Срещу тяхната дейност нееднократно протестираха жителите на няколко села от Родопската яка. Основното искане е двата обекта за добив на инертни материали - „Белащица-юг“ с концесионер „Пътища Пловдив“ АД и „Цех Родопи“ с концесионер „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, да се закрият с мотив, че замърсяват въздуха с прах, а шумът от взривовете и движението на камионите създават дискомфорт на местните. При един от протестите дългогодишният лекар в с. Белащица - д-р Костадин Сотиров, допълнително сипа масло в огъня, като обяви, че „заради кариерите за 20 години се е увеличила 10 пъти заболеваемостта от хронични белодробни заболявания при децата, а броят на заболелите възрастни се е увеличил с около 20%. Кариерата трябва да се спре и да се рекултивира мястото. Аз съм от 32 години в селото и реално протестираме още от тогава. По настояване на жителите трафикът беше изместен по друг път, но сега вече минава през селото, защото то се разширява. Децата да боледуват и да не можем да ги излекуваме. За мен като лекар няма по-голяма мъка от това да виждаш това страдание. Няма трайно излекуване“, скандираше д-р Сотиров, пише "Марица".

Дали обаче обявените от него цифри отговарят на истината и дали основната причина за увеличение на белодробните заболявания в Белащица са кариерите, са въпроси, на които тепърва компетентните органи ще търсят отговор. Тъй като засега няма безспорни доказателства, може да се направи изводът, че посочените цифри са манипулативни. Проблемът е, че те са достатъчно стряскащи и със сигурност са посели страх сред хората. В търсене на истината потърсихме д-р Сотиров с молба да ни направи точна справка в цифри за 20 години назад - колко пациенти обслужва в селото, на каква възраст са, колко от тях страдат от хронични белодробни заболявания, откога са диспансеризирани като такива, доказано ли е, че причина за заболяването им е прахът от кариерите и ако това е така, защо 20 години е мълчал и чак сега проговаря? Тъй като не бе подготвен с такива данни, д-р Сотиров каза, че му е необходимо доста време, за да прегледа медицинските досиета на всички свои пациенти. Но пък коментира, че причините за белодробните заболявания са комплексни. Специално при децата имало значение дали живеят в среда на пушачи, дали самите възрастни са пушачи, а при двете възрастови групи - дали се отопляват с твърдо гориво. „Така че прахът от кариерите не е единствената причина за увеличение на белодробните заболявания и това няма как да се докаже - заяви д-р Сотиров и обобщи. - Това е многофакторно заболяване. На първо място е тютюнопушенето на родителите, след това е отоплението на твърдо гориво - без значение дали с въглища, или с дърва, след това са изгорелите газове от автомобили, горене на битови отпадъци, запрашеност на въздуха и т.н.“ При повторния разговор с д-р Сотиров той отказа да предостави каквито и да е данни с мотива, че междувременно срещу него бил направен донос в Лекарския съюз. „Там съм изпратил цялата преписка и след като приключи разследването, тогава ще я предоставя и на вас. За мен е важно, че от 2001 до 2016 г. белодробните заболявания при децата, които обслужвам, са се увеличили 10 пъти. Но какво значение имат за вас цифрите дали са се разболели 2, 50 или повече лица?! Това искане тълкувам като заяждане“, направи заключение д-р Сотиров. Именно цифрите имат най-голямо значение и са показателни истината ли говори докторът, или има за цел да всява страх и паника. Защото има разлика дали болните са двама от 100 пациенти, или 50 от 100, което формира и точния процент на пострадалите. Във фейсбук страницата „Стоп на кариерата в Белащица“ обаче адреналинът се покачва с коментари от рода: „Пловдив е градът от целия Европейски съюз с отчетено най-продължително време най-мръсен въздух, което считаме категорично, че основно се дължи на специфичната дейност от ситното надробяване на скален материал в кариерите над с. Белащица и местонахождението им от наветрената позиция спрямо гр. Пловдив и околните многобройни села в Родопската яка“. Наистина, за Пловдив отдавна се тръби, че е с най-мръсен въздух в Европа, но според еколози това се дължи на свръхавтомобилния трафик в града и завишените емисии от отоплението с твърдо гориво през зимата. 

След изискана подробна справка от "Марица" от Регионалната инспекция по околната среда и водите относно проверките, извършени на кариерите в Белащица от началото на тази година и какви са резултатите. Ето отговора: „РИОСВ - Пловдив извършва проверки на двата обекта („Белащица-юг“ с концесионер „Пътища Пловдив“ АД и „Цех Родопи“ с концесионер „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД) на база плана за контролната дейност и по изпълнение на условията, поставени в издадените решения по ОВОС и по сигнали и жалби на граждани. На двете фирми концесионери са дадени писмени предписания, свързани с предприемане на действия и представяне на списък с мерки в изпълнение на нормативните изисквания за неразпространение на прах извън границите на кариерите. РИОСВ - Пловдив извършва контрол и по спазване на същите мерки. От РИОСВ са дадени предписания на двете дружества концесионери преди извършване на взривни дейности да ни уведомяват. Компаниите изпълняват изискването и на взривовете присъстват екоексперти. По сигнали за запрашаване от дейността от двете кариери и транспорта на добития материал в периода от 15 до 26 юни 2018 г. в с. Белащица са проведени индикативни измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Те са извършени с мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория -Пловдив. Резултатите показват спазване на нормите за КАВ в населеното място. На 30 август 2018 г. в кариерата с концесионер „Пътища Пловдив“ АД е извършено взривяване. Измереният шум е в рамките на нормата - 55 dB (A). На 12 септември 2018 г. е извършен еднократен взрив в рамките на 1-2 секунди на кариерата с концесионер „Холсим кариерни материали - Пловдив“ АД. На 26 септември 2018 г. е осъществено взривяване в същата кариера, но и в двата случая не са установени наднормени нива на шум. Запрашеността при взривните дейности е била в рамките на добивните площи на двете кариери. Прахът се е утаил за 5 минути и не е допуснато изнасяне извън границите на кариерите. Целият контрол на кариерите се осъществява от Министерството на енергетиката от 2013 г. в съответствие с концесионния договор и утвърдения годишен проект за добив. През 2019 г. РИОСВ - Пловдив ще включи в задължителния график за измерване на качество на въздуха и с. Белащица, като ще се проведат измервания от по 14 денонощия в четирите сезона от годината.“ 

Ако случайно приемем хипотезата, че кариерите в Белащица са „тумор“ за живеещите в селото, както и за съседните села Марково, Брестник и Браниполе, чиито жители са най-активни в протестите, ще се сблъскаме с нещо антилогично и абсурдно, което се случва именно в тези населени места. От доста години те са магнит за заможни граждани, които се изнасят да живеят там, строейки цели палати, а в същото време бизнесът им е в Пловдив или в Пазарджик. Логично идва и въпросът - защо имат толкова голямо желание да живеят точно там, щом въздухът в района е „отровен“? По данни на Министерство на земеделието, горите и храните с цел жилищно застрояване в Родопската яка на година се променя предназначението на десетки декари земеделска земя. Справка в Националния статистически институт също показва, че това е масова практика в пловдивските села Белащица, Брестник, Браниполе и Марково, които са се превърнали в баровски квартали на града под тепетата. Палатите, които са вдигнати, дори не били във вилните зони на тези села, а върху ниви с променен статут. Тъй като Законът за опазване на земеделските земи дава право за промяна предназначението на земята за жилищни нужди без значение от категорията, в последните 7-8 г. в община "Родопи" се наблюдава хаотично урбанизиране. Купували се места в нивите за по 30-40 евро за кв. м и се вдигали резиденции. Само за миналата година са били издадени 801 разрешителни за нови обекти, повечето от които за жилища. На всичко отгоре за 600 тузарски имота в същите села не се плащали местни данъци и такса "смет", обяви в началото на тази година комисия от Община "Родопи". Тарикатите се нанасяли в домовете си, без да вадят Акт 16, а без него имотът не може да се декларира в данъчното, респективно за него не се дължат данъци. 

Както „Марица“ наскоро писа, строителният бранш бележи нов възход след първия строителен бум от края на 90-те и началото на 21. век. Само през третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 239 жилищни сгради с 1400 жилища в тях и 181 317 кв. м разгъната застроена площ, показват справките на Териториално статистическо бюро Юг. През същото тримесечие в областта е започнало строителството на 182 жилищни сгради с 538 жилища в тях, с което се нареждаме на първо място в страната. В региона най-голям брой разрешителни за строеж са издадени за следните общини: "Родопи" - за 51 жилищни сгради и на 23 други сгради, "Марица" - за 39 сгради с по едно жилище в тях. Следва Асеновград - с разрешителни за 15 блока с 45 жилища в тях. По параграф „Стартирало строителство“ Община "Родопи" също води първенство пред общините "Марица" и Асеновград. 

Разцветът на строителството в Пловдивска област до голяма степен се дължи на добива на инертни материали от двете кариери в Белащица. Благодарение на тях се захранват със суровина и много други обекти, на които се извършва строителство или реконструкция на градски или републикански пътни мрежи. Не на последно място - кариерите осигуряват хляб на стотици семейства. Ако те се закрият, както настояват около стотина протестиращи, това ще е пагубно за икономиката на страната като цяло, както и за социалния статус на работещите там. Явно не така мисли администраторът на фейсбук страницата „Стоп на кариерата в Белащица“ Павел Гимишев. Ако се проследи неговата активност там, се вижда, че той е основният коментатор по темата в социалната мрежа и единствен инициатор, който буни духовете и подтиква към протести. Например на 5 октомври 2018 г. е написал с големи букви: „Утре всички на протест!!! Трябва ни мегафон и други подходящи джаджи за вдигане на шум!“. На 29 октомври пак той агитира: „През ноември отново трябва да изразим исканията си. Стоп на свръхзвуковите кариери над Белащица!“. От същата дата недоумение обаче буди друг негов пост със следното съдържание: „Чувствам се като уж протестиращ срещу кариерите. Уж ми се причуват взривове и уж товарни камиони се движат с бясна скорост през път, уж минаващ през Белащица. А уж протестирахме!“. Тези думи повдигат въпроса дали Гимишев не преувеличава за „злото от кариерата“ и дали умишлено не провокира хората като водач на протестите с цел да трупа червени точки и да си прави пиар? Догодина предстоят местни избори, а Гимишев със сигурност ги чака с нетърпение. 

Кой е всъщност Павел Гимишев? През 2015 г. той бе кандидат за кметския стол на Община "Родопи", издигнат от коалиция "Народен съюз", но загуби вота. Има обаче късмет да бъде избран за председател на Общинския съвет в Община "Родопи", но през 2016 г. мандатът му приключи предсрочно. Болшинството от съветниците поискаха оставката му и след гласуване той бе свален. В мотивите си представителите на БСП, коалиция „Форум“ и Обединени земеделци посочиха системно неизпълнение на задълженията на председателя, партийно кадруване, както и нарушения, възпрепятстващи нормалното функциониране на Общинския съвет. И сега чрез организираните от него протести Гимишев явно се надява да спечели доверието на хората, като им показва, че милее за тях. Тепърва ще стане ясно към коя партия този път ще се присламчи. Въртял се е около Съюз на свободните демократи, ФОРОР, Движение България за гражданите, Реформаторския блок. През 2015 г. бе спуснат за директор на Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив, но след 6 месеца получи червен картон. В момента е редови общински съветник в Община "Родопи". Занимава се с частен бизнес. Справка в Търговския регистър показва, че със съпругата си имат консултантска фирма. Гимишев е едноличен собственик и на фирма за разпространение на филми и кинематографични продукти, припомня още "Марица"