- Пак искам в Париж.
- Бил ли си там вече?
- Не, и вчера исках...