Париж. Опашка за банани. Идва жена:
- По колко са бананите, мосю?
- 5 франка килограма, мадам.
- Мадмуазел съм..
- Нали виждам как държите банан, мадам.