Паркур - това не е прескачане на стени... Паркур - това е да опиташ да паркираш в София...