Средната стойност на фактурите на битовите клиенти на EVN България Tоплофикация в Пловдив през януари 2016 г. е 86,29 лв. с ДДС, съобщиха днес от дружеството.  

Тази стойност е с 3,99 лв. или 4,6% повече спрямо средната стойност година по-рано - за януари 2015 г., когато тя е била 82,30 лв. (с ДДС). Основен фактор за завишената разлика е по-студеният с 2,7°C средно месечна температура януари 2016 г. в Пловдив, спрямо януари 2015г. През първия месец на новата година средната температура е била +1,2 °C, а година по-рано +3,9 °C.

Стойностите на фактурите по отделните групи клиенти за януари 2016 г. са както следва:

·  66,72% от клиентите имат фактури със стойност до 100 лв. (с ДДС)

·  26,87% от клиентите имат фактури със стойност от 100 лв. до 200 лв. (с ДДС)

·  6,41% от клиентите имат фактури със стойност над 200 лв. (с ДДС).

EVN България Топлофикация продължава своята кампания за информиране на клиентите на централно топлоснабдяване в Пловдив за предимствата от преустройството на сградните отоплителни инсталации от вертикален тип в хоризонтален. Чрез хоризонталните отоплителни инсталации отпадат вертикалните тръби през апартаментите, а потреблението на топлоенергия се измерва от индивидуален апартаментен топломер. Това води до рязко намаляване на месечната сметка за парно, подчертават от Топлофикационното дружество на ЕВН.

При вертикалните отоплителни инсталации ситуацията е обратна -  тръбите преминават от избите до последния етаж през всички етажи и стаи, разположени една под друга. Това са предимно многофамилни жилищни сгради, строени до 1990 г. Това оскъпява месечната сметка за общите части.

При хоризонталните отоплителни инсталации излизат разклонения към всеки апартамент и така клиентът по свой избор монтира вътре в имота си тръбите, загряващи радиаторите.  Това дава възможност за отчитане  без влизане в имотите и се елиминира възможността за кражби на топлинна енергия, подчертават от ЕВН.