Първи март. В кръчмата компания поръчва:
- Една мартеничка!
Келнера:
- Моля?
- Абе, донеси кана червено и кана бяло вино.