България официално има своята винена столица. Това е село Брестовица, което е част от община "Родопи".  Наименованието "Брестовица-столица на виното" вече е патентовано. Идеята в самото начало била да се намери начин, с който да се популяризира селото като атрактивна дестинация за винен туризъм.  Действията са синхронизирани и с Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите в България, които също са подкрепили начинанието, като са дали съгласие за патентоване на слоугъна.  Самото наименование ще се използва да популяризира винения туризъм в Брестовица. Патентът ще се държи от кметството и ще може да се дава на избите, за да популяризират региона и вината си. То ще може да се използва и на фестивали и конкурси.Основната цел е да се популяризират вината и винопроизводството в Брестовица.  В същото време в селото се прави мащабен ремонт на Влаховата къща, която ще се превърне в Музей на виното в Брестовица. "Занемареният културен паметник ще бъде възстановен и превърнат в Музей на виното в Брестовица", съобщиха от Община "Родопи". Проектът предвижда реконструкция на къщата. По този начин ще се насърчи растежа на доходите и създаде заетост в селските райони. Подпомага се селския туризъм и туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони. "Реконструкцията представлява създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, в случaя се изгражда музей на виното, което е основен и традиционен местен занаят", подчертават от администрацията на "Родопи". Сумата за ремонт възлиза на 332 хиляди 695 лева и се осигурява по Програмата за развитие на селските райони с подкрепата на МИГ.  Ремонтните дейности се извършват прецизно, за да се спазят всички изисквания на наблюдаващите обекта археолози.  Предвижда се Музеят на виното да бъде оборудван. Ще има експозиционни витрини, миндери, дървени столове и маси. Прави се и специален асма таван.