Пътуват във влака поручик Ржевски и генерала. Генерала, мръщейки се от разнасящата се смрад пита:
- Поручик, вие сменяте ли си чорапите?
- Сменям ги... - отвърнал поручика. - За водка.