Перото е по-силно от сабята, но само ако го държи Чък Норис.