Пешо пиеше вече осми ден, докато жена му се сети да откъсне петъка от календара.