Пия бира само в дните, които завършват на "ен". Примерно всеки ден!