- Пиян човек, дете и тесен панталон никога не лъжат!