Пиян сватбар към оркестъра:
- Искам да ми изпеете песента "Кольо, ш*ба Радка"!
След известен потрес, кратко объркване и бърз спор оркестърът обявил:
- А сега ще изпълним песента "Кой уши байрака"!