– Плакала ли си, та очите ти така светят?
– Не! Ударих една ракия.