- Г-н Гошев, какво Ви накара да се кандидатирате за кмет на Община Куклен? - Може да ви прозвучи тривиално, но ще започна с това, че това е моят град и искам моите деца и внуци да бъдат щастливи тук. Състоянието на общината не е цветущо и всички ние, жителите на Куклен, Руен, Гълъбово, Яврово, Цар Калоян и Добралък, има какво още да желаем по отношение дейността на местната власт и ангажиментите й към населението. Малката ни община има уникални дадености и ресурси, които не се използват пълноценно.  Боли ме, например, че за последните 10 години общинското ръководство е имало десетки възможности за участия в различни програми с безвъзмездно национално и международно финансиране, и много от тези възможности или са пропускани, или проектите за кандидатстване са възлагани и подготвяни некомпетентно. Не отричам направеното досега. Напротив, моите адмирации за всичко свършено до момента, но лично за мен то е твърде, твърде малко. Географското положение, инфраструктурата и други дадености в нашата община ми осигуряват сигурен фундамент за бъдещи успехи в общинското управление. Имам екип за управление и много идеи. Имам и програма с реални цели и индикатори за изпълнение, която съм публикувал и предоставил на избирателите. Всичко това ми дава самочувствие да се кандидатирам за кмет на Община Куклен и да работя за благополучието на нейните жители. - А познавате ли потребностите на хората и смятате ли, че може да решите проблемите на всички? - Труден въпрос! Но съм убеден, че аз имам възможностите и силите да решавам успешно проблемите на хората. Освен от добра инфраструктура, пътища, детски площадки и други обществени придобивки, хората имат нужда не от обещания, а от откритост и съдействие.  Жителите на общината се нуждаят от прозрачност при решаване на всички въпроси, които по един или друг начин биха засегнали техните интереси. Само прикрито и симулативно управление не би могло да осигури тези потребности. През всичките години назад се чувстваше липсата на прозрачност в действията местната власт.  На кого пречи, ако всички инициативи, проекти и решения се обявяват предварително и по подходящ начин, така, че действията на местната власт да стават достояние на всички. Та нали, ако сгрешим някъде или пропуснем нещо, хората са тези, които когато видят какво се подготвя или какво е взето като решение, ще ни покажат грешките, или ще направят предложения, които може и да са по-добри за общината. Ето защо, смятам, че само откритото управление може да докара успехи и благополучие. - Какво разбирате под "съдействие" и как смятате, че един кмет може да съдейства на хората от вашата община? - Вижте, отделният човек не се нуждае от подаръци или подаяния, а по-скоро от напътствие и помощ в личните му начинания, решения и във въпросите, на които той сам не може да намери решение. Ако човек не знае как да си попълни молбата за социално подпомагане или данъчната декларация, общинската администрация е тази, която трябва незабавно да му окаже съдействие.  Ако човек не знае как и къде да получи определена информация, ние сме тези които трябва да го насочат и да му съдействат пред компетентните органи и лица. Освен от по-глобалните общински проекти, засягащи интересите на жителите на цялата община или на отделни населени мета, хората се интересуват как ще се решават техните лични проблеми и въпросите на по-малките общности, на няколко домакинства или на други групи с общи интереси, например. В хода на кампанията проведохме много срещи и с г-н Аргиров, който е председател на ГЕРБ Куклен, се поинтересувахме какво вълнува всеки човек индивидуално.  Сблъскахме се с най-елементарни от организационна и финансова гледна точка въпроси, които стоят нерешени в продължение на години. Така, например, с общи усилия, доброволен труд и буквално с по 5 лева от джоба на доброволци бяха закупени материали и беше направена подпорната стена на параклиса в с. Добралък.  Пак в разговор с хората установих, че има доста инсулинозависими хора - диабетици, за които принципно се полагат безплатни апарати за измерване на кръвната захар, но не са получили такива и в рамките само на един ден съдействахме за получаването на около 50 такива от Червения кръст. Хората просто не знаеха, че имат такава възможност. - Как ще коментирате факта, че само за последните 3 години трима кметове на Куклен - Димитър Сотиров, Иван Апостолов и Костадин Павлов, са станали клиенти на съда и прокуратурата за престъпления по служба? - Категоричен съм, че всеки трябва да си понесе отговорността за извършените нарушения и престъпления. Никога не бих си позволил да толерирам безредието или злоупотребите с обществения интерес, но не очаквайте от мен да коментирам техните действия, докато не се произнесе съда. - Посочете някои от приоритетните задачи, с които ще се заемете веднага в случай, че бъдете избран за кмет на Община Куклен. - Разбира се, първо ще се запозная с работата на общинската администрация и ще се заема с нейното подобряване в услуга на населението. Защото участници във всички задачи и процеси са общинските работници и служители. Ще бъда безкомпромисен към тези, които симулират дейност или пречат с бездействието си. Всички приоритетни проекти, които биха могли да бъдат финансирани с европейски средства, ще бъдат прегледани и там, където е необходимо - актуализирани и осъвременени, тъй като много от оперативните програми вече отварят врати и нямаме много време за губене.  Без да претендирам, че мога да бъда изчерпателен, ще посоча няколко от тях. Такива са проектите за канализацията, газификацията, подмяната на старите етернитови тръби и асфалтирането на пътищата в гр. Куклен и някои от малките населени места; пътната връзка: Руен - Яврово - Копривките; обходния път към Пловдив покрай с. Брестник; изграждане на водопровода в с. Гълъбово и Цар Калоян; ремонтиране и подобряване на условията в общинските детски заведения; основен ремонт и възстановяване на сградата на читалището; ремонт и възстановяване на сградата на старото училище; възстановяване на стадиона и спортната база; изграждане на спортни и детски площадки; рекултивацията на старото сметище; проекта за създаване на над 100 км. екопътеки, който беше забравен през последните години, и други.  Не мога да подмина като приоритет за мен и за моя екип осигуряването на по-евтини дърва за огрев на жителите на Куклен и селата. Приоритет ще бъде осигуряването на сигурност и охрана за имуществото на населението и на земеделските производители. Сами разбирате, че в рамките на едно изказване не мога да съм изчерпателен. Едно е сигурно - очаква ни много работа. - Звучите така, сякаш сте сигурен, че ще спечелите изборите. Какво ще кажете като завършек на днешното интервю. - Независимо какво ще кажат избирателите на 25-ти октомври, аз и моят екип ще работим за община Куклен. Аз съм убеден, че ще спечелим хората и няма да ги подведем.