„Четвърта“  противопожарна служба, дислоцирана в район „Тракия“ все още е под наем, което продължава да създава неудобства, каза в Пловдив началникът на Главна дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“  Николай Николов.  play pause stop mute unmute max volume /