По време на бал в двореца на Александър Втори, на поручик Ржевски му се доходило по малка нужда, но офицерите и дамите постоянно търсели неговата весела компания. Едва успял да се измъкне и едва сдържайки се, той хукнал по коридора да търси тоалетна. Но врати много, а тоалетна - никъде. Силно мотивиран, поручикът влиза с шут в най-близката стая и се облекчава в първия видян ъгъл. Затягайки гащите, той се обръща се и какво да види: зад него седят на маса прилично облечени господа с чашки в ръка и го гледат.
Поручикът не изгубил присъствие на духа:
- Ех, господа! Ама и вие сте намерили къде чай да пиете!