По време на обяд във фамилното имение на Наташа Ростова, поручик Ржевски се обръща към нея и тихо й прошепва:
- Наташа, довечера ще Ви опъна.
С почервеняло лице Наташа бяга при баща си. През нощта старият граф се скрива в шкафа с гола сабя в ръка. Часовникът бие 12, влизат поручик Ржевски и 6-ма хусари. Поручикът командва:
- Двама до прозореца, двама до вратата и двама до шкафа!
На сутринта Наташа говори на баща си:
- Татко, само как чука, как само чука, татко!
- Какво ти чукане дъще, виж само как си знае службата!