По време на Октомврийската революция имало забрана за употреба на алкохол. Върви си веднъж Чапай и среща Петка - пиян до козирката, и започва да му се кара :
- Как не те е срам да нарушаваш забраната!
При което Петка рекъл:
- Добре де, Чапай, сега ще ти задам две гатанки. Ако ги познаеш - спирам да пия, а ако не познаеш - отиваме да си допиваме с теб в кръчмата.
- Съгласен - казал Чапай - казвай гатанките!
- Първата е: "Без прозорци, без врата, пълна къща със деца!" Що е то?
Чудил се Чапай, чудил се и накрая рекъл:
- Ами гъза!
- Не позна! Отговорът е краставицата! - казал Петка.
- Добре де - давай втората!
- Втората е: "Две начала, два края, с две дупки!" Що е то?
Не могъл да отговори и на тази гатанка Чапай и Петка казал:
- Това е ножицата! Хайде сега с мен в кръчмата!
Отишли те, напили се и се връщат. По пътя ги среща командира им и започва да им се кара.
- Добре, старши - рекъл Чапай - сега ще ти задам една гатанка и ако отговориш - връщаме се с теб, ако не можеш - идваш с нас да си допием!
- Казвай гатанката - рекъл командира.
- Без прозорци, без врата, пълен гъз със краставици! Що е то?
Чудил се командира и казал:
- Ама ти сигурен ли си, че е така гатанката? То няма логика, не може да е така!
- Е и аз това казвам на Петка, ама той твърди, че е ножица!