Почукала смъртта на вратата на Чък Норис. Той отворил и попитал, кой търси. Тогава смъртта объркана запяла...
- Ой, коледо, мой коледо...