Районна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт срещу Николай Л., на 25 г. от гр. Раковски ,и Павел Б., на 31 г., от гр. Раковски, за засяване или отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на установените от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила – престъпление по чл. 354В ал. 1 от Наказателния кодекс. Николай Л. е предаден на съд за това, че през месец април 2015 г. и оттогава до 5 септември 2015 г., е засял в местността Влачи вода, в землището на с. Момино село, обл. Пловдив, и в съучастие като съизвършител с Павел Б., е отглеждал 50 броя растения от рода на конопа – канабис с общо тегло на сухата маса 16 720 грама на обща стойност 100 320 лева, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила – чл. 27 ал. 1 - „Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст и на растения от рода на конопа /канабис/ със съдържание на тетрахидроканабинол над 0.2 тегловни процента определено в листната маса, цветните и плодни връхчета“. В обвинителния акт е записано, че на 5 септември 2015 г. в жилище в гр. Раковски Николай Л. отглеждал общо два броя растения от рода на конопа – канабис с общо нетно тегло 50 грама на обща стойност 300 лева. Павел Б. е предаден на съд за това, че през месец април 2015 г. е засял и оттогава до 5 сепетмври 2015 г., в местността Влачи вода, в землището на с. Момино село, обл. Пловдив, и в съучастие като съизвършител с Николай Л., е отглеждал общо 50 брой растения от рода на конопа – канабис с общо нетно тегло 16 720 грама на обща стойност 100 320 лева. По делото са разпитани свидетели, извършена е химическа експертиза, приложени са веществени доказателства.