Ден на отворените врати провежда днес Районен съд – Чепеларе. Всички желаещи ще могат да видят т.н. „Синя стая“, която представлява специално оборудвано помещение за изслушване на деца. Освен това ще бъде представен и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”. Вратите на учреждението ще бъдат отворени от 10 часа, а от 12 часа ще се прожектира презентация за видовете дела, които се разглеждат в Районния съд. Съдебният заседател Надежда Мангадашева ще запознае присъстващите със статута на съдебния заседател. Гражданите и гостите на мероприятието ще имат възможност да изгледат филм за детското правосъдие в България. Специално поканени да вземат участие в „Деня на отворените врати” са учениците на СОУ „Васил Дечев” - Чепеларе и техните ръководители.