Попитали радио Ереван:
- Може ли Батман да започне да лети и из София?
- Не може! На втората минута ще се обеси на някой кабел!