Поради лошото състояния на тоалетните в пловдивската община, кметът е забранил достъпа на чешкия художник Давид Черни.

Поради лошото състояния на тоалетните в пловдивската община, чешкия художник Давид Черни се е отказал от изложбата си...

Връща се Черни в Чехия и го питат:
- Още ли са с клекала?
- Не знам, в Пловдив даже обществена тоалетна не видях, едвам устисках.