- Поручик Ржевски, чух, че ще се жените за графиня Лиговска! Но трябва да знаете, че тя си ляга с цял Бологони.
- Пфу, Бологони, бил съм там, има-няма хиляда и двеста мъже на кръст!