Поручик Ржевски е целият пребит.
- Господи! Поручик, какво е станало!
- Скарах се с полковника!
- Полковникът е стар, хилав…
- В ръката си държеше бастун!
- А вие?
- В моята ръка беше ц*цата на жена му. Приятно нещо да ви кажа, но в бой – абсолютно безполезно!